Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ ĐGTS theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Ngày đăng: 13:49:19 02-09-2018
Thông tin THÙ LAO ĐẤU GIÁ LIÊN QUAN
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG
Địa chỉ : 823 - Quốc Lộ 1A - K3 - P2 - TPST
Điện thoại: 02993.824859
Email: daugiasoctrang@gmail.com
Truy cập hôm nay : 1
Truy cập trong 7 ngày :13
Tổng lượt truy cập : 1,205