Văn bản: Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động ĐGTS
Ngày tạo: 30-08-2018 12:50:30
Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động ĐGTS
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG
Địa chỉ : 823 - Quốc Lộ 1A - K3 - P2 - TPST
Điện thoại: 02993.824859
Email: daugiasoctrang@gmail.com
Truy cập hôm nay : 2
Truy cập trong 7 ngày :5
Tổng lượt truy cập : 1,698