Văn bản: Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ ĐGTS theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Ngày tạo: 12-09-2018 14:12:41
Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ ĐGTS theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG
Địa chỉ : 823 - Quốc Lộ 1A - K3 - P2 - TPST
Điện thoại: 02993.824859
Email: daugiasoctrang@gmail.com
Truy cập hôm nay : 2
Truy cập trong 7 ngày :5
Tổng lượt truy cập : 1,698